Nieuws

EVA werkt aan erfgoed in de Vlaamse Ardennen

13 gemeenten richtten een vereniging voor Cultureel Erfgoed op

In de voorbije maanden keurden de gemeenteraden van 13 gemeenten uit de Vlaamse Ardennen een akkoord goed om een Interlokale vereniging voor Cultureel Erfgoed op te richten. De 13 gemeenten beslisten hiertoe ook financieel een engagement op zich te nemen van 0,3 euro per inwoner. Omdat er geld moet beheerd worden, een investering moet gebeuren, coördinatie van ambtenaren en vrijwilligers, omdat er een brede gedragenheid zou zijn door het erfgoedveld, is er besloten een Interlokale vereniging op te richten. In de loop van de volgende weken zal er gewerkt worden aan de statuten en de structuur. Een eerste concreet project is de organisatie van een erfgoedbank Vlaamse Ardennen: een digitale verzamelplaats voor (bewegend) beeld, geluid en tekst.

Waarom een erfgoedbank Vlaamse Ardennen?

Al op de Startdag in 2013 werd dat idee geopperd en kende het zeer veel bijval. Een erfgoedbank vormt de basis van iedere erfgoedwerking. Het is een instrument om het erfgoed in de gemeente op te sporen, te registreren, te bewaren en voor het publiek te ontsluiten. Maar het is een zware kost voor één gemeente afzonderlijk, nog los van de tijd die het kost om zich te verdiepen in de techniciteit.

 

Door samen te werken worden de kosten gedeeld, maar ook kennis en expertise. De technologie wordt gedeeld en dus komt het materiaal voor iedereen ter beschikking. Tegelijkertijd bestaat altijd de technische mogelijkheid om te zoeken op gemeente en zelfs een startpagina te hebben met eigen uitzicht en naam van de gemeente. We waken erover dat de Erfgoedbank verenigbaar is met bestaande systemen. Ook kiezen voor een portaalsite in plaats van een zelfstandige databank behoort tot de mogelijkheden. Voor de gebruiker speelt dit geen rol: een gebruiksvriendelijke en goedgevulde erfgoedbank is voor hem of haar het belangrijkst, onafhankelijk van de technologie erachter.

 

Uiteraard is een Erfgoedbank Vlaamse Ardennen ten slotte een mooi instrument voor inwoners, toeristen en beleidsmakers en een met een sterke gezamenlijke uitstraling.