Nieuws

13 gemeenten gaan samen een vereniging voor Cultureel Erfgoed oprichten

1 december 2015

 

In de voorbije maanden keurden de colleges van Burgemeester en Schepenen van 13 gemeenten uit de Vlaamse Ardennen een princiepsakkoord goed om een Interlokale vereniging voor Cultureel Erfgoed op te richten. Een eerste concreet project is de organisatie van een erfgoedbank Vlaamse Ardennen: een digitale verzamelplaats voor (bewegend) beeld, geluid en tekst. De 13 gemeenten beslisten hiertoe ook financieel een engagement op zich te nemen van 0,3 euro per inwoner. Omdat er geld moet beheerd worden, een investering moet gebeuren, coördinatie van ambtenaren en vrijwilligers, omdat er een brede gedragenheid zou zijn door het erfgoedveld, is er besloten een Interlokale vereniging op te richten. In de loop van de volgende weken zal er gewerkt worden aan de statuten en de structuur. Daarna worden de teksten voorgelegd aan de respectievelijke gemeenteraden die door hun goedkeuring de Interlokale vereniging oprichten.

 

 

 

Waarom een erfgoedbank Vlaamse Ardennen?

3 oktober 2015

 

Al op de Startdag in 2013 werd dat idee geopperd en kende het zeer veel bijval. Een erfgoedbank vormt de basis van iedere erfgoedwerking. Het is een instrument om het erfgoed in de gemeente op te sporen, te registreren, te bewaren en voor het publiek te ontsluiten. Maar het is een zware kost voor één gemeente afzonderlijk, nog los van de tijd die het kost om zich te verdiepen in de techniciteit.

Door samen te werken worden de kosten gedeeld, maar ook kennis en expertise. De technologie wordt gedeeld en dus komt het materiaal voor iedereen ter beschikking. Tegelijkertijd bestaat altijd de technische mogelijkheid om te zoeken op gemeente en zelfs een startpagina te hebben met eigen uitzicht en naam van de gemeente. We waken erover dat de Erfgoedbank verenigbaar is met bestaande systemen. Ook kiezen voor een portaalsite in plaats van een zelfstandige databank behoort tot de mogelijkheden. Voor de gebruiker speelt dit geen rol: een gebruiksvriendelijke en goedgevulde erfgoedbank is voor hem of haar het belangrijkst, onafhankelijk van de technologie erachter.

Uiteraard is een Erfgoedbank Vlaamse Ardennen ten slotte een mooi instrument voor inwoners, toeristen en beleidsmakers en een met een sterke gezamenlijke uitstraling.